13.11.2018

Matematiikan aineenopettajakoulutus

Aineenopettajia tarvitaan peruskouluihin, lukioihin, ammatillisiin oppilaitoksiin, opistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Matematiikan aineenopettajien työtilanne on hyvä.

matematiikka_karuselli.jpg

Matematiikan ja tilastotieteen laitokselta voi valmistua yleissivistävän koululaitoksen matematiikan aineenopettajaksi. Opintoihin sisältyvät matematiikan opinnot (85 op + 60 op) sekä opettajan pedagogiset opinnot (kaikkiaan 60 op), jotka suoritetaan Opettajankoulutuslaitoksessa (OKL:ssa). Lisäksi opintoihin on sisällytettävä toisen opetettavan aineen opintoja (vähintään 60 op). Toinen opetettava aine voi olla mikä tahansa koulussa opetettava aine, mutta monesti siksi kannattaa valita fysiikka, kemia tai tietotekniikka (ks opettajien pätevyysvaatimukset).

Hakeminen

Opettajaopintoihin voi hakeutua matematiikan aineenopettajan hakukohteessa. Tällöin edellytytetään hyväksyttyä soveltuvuuskoetta. Opettajan pedagogiset opinnot ja opettajan ammatti-identiteetin kehittyminen alkavat jo ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä matematiikan opintojen rinnalla. Opiskelijat suorittavat ensimmäisenä opiskeluvuotenaan OKL:ssä 15 op kasvatustieteen perusopintoja ja toisen opiskeluvuotensa keväällä 10 op. Opettajankoulutuslaitos järjestää opinnoista infotilaisuuden lokakuun puolessa välissä; tarkempi ajankohta löytyy OKL:n sivuilta.

Opettajan pedagogiset aineopinnot (35 op) tulevat ajankohtaisiksi yleensä neljännen opiskeluvuoden aikana. Pedagogisiin aineopintoihin ilmoittautuessa täytyy olla suoritettuna vähintään 50 op matematiikkaa ja soveltuvuuskoe on oltava voimassa. Soveltuvuuskokeen voimassaolo kestää neljä vuotta ja jos tämä aika on ilmoittautumisen yhteydessä umpeutunut, on opiskelijan suoritettava soveltuvuushaastattelu uudelleen. Pedagogiset aineopinnot tehdään tiiviisti yhden lukuvuoden aikana ja niihin kuuluu 15 op harjoittelua pääasiassa Normaalikoululla.

Haluan sittenkin opettajaksi, mutta en ole suoravalittu

Myös Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelevilla on mahdollisuus hakeutua opettajaopintoihin. Tällöin opiskelija suorittaa ensin Kasvatustieteen perusopintoja vähintään 15 op itsenäisesti (suositus: KTKP020, KTKP040 ja KTKP050, vaaditaan ainakin KTKP040 ja KTKP050 + yksi muu perusopintojen kurssi). Haku pedagogisiin aineopintoihin järjestetään vuosittain ja sen edellytyksenä on vähintään 50op matematiikan opintoja sekä vähintään 15 op kasvatustieteen perusopintoja. Haun yhteydessä opiskelija suorittaa soveltuvuushaastattelun. Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin aineopintoihin myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi. Vaihto Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmasta matematiikan aineenopettajan tutkinto-ohjelmaan voidaan tehdä, kun opiskelija on hyväksytty opiskelemaan opettajan pedagogisia aineopintoja. 

Pedagogisen pätevyyden voi hankkia myös matemaatikon tutkinnon rinnalle. Tällöin tutkinto suoritetaan Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman mukaisesti ja opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan yhtenä valinnaisena opintokokonaisuutena. Myös opintojen jälkeen suuntautuminen opettajan työhön on mahdollista  korkeakoulututkintoa täydentämällä.

Vaikka et suunnittelisi uraa opettajana,  opettajankoulutuksen  antamista  pedagogisesta  osaamisesta  ja  esiintymis-  ja  ihmisuhdetaidoista on hyötyä myös muiden alojen  asiantuntijan ja tutkijan tehtävissä. Samoin esimerkiksi tiedotuksen ja hallinnon aloilla on tarjolla kiinnostavia työpaikkoja opettajankoulutuksen saaneille.

Lisätietoja matematiikan aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilöltä Petri Juutiselta, MaD362.