28.08.2018

Matematiikan opinnot

Koulutamme asiantuntijoita mm. yliopistojen, elinkeinoelämän, teollisuuden ja yhteiskunnan eri tehtäviin. Esimerkiksi vakuutusyhtiöt, pankit ja korkean teknologian teollisuus työllistävät matemaatikkoja vaativissa mallinnus- ja laskentatehtävissä.

laskemista.jpg

Matematiikasta on mahdollista suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto eli LuK-tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto sekä filosofian maisterin tutkinto eli FM-tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa tieteellis tietoa ja menetelmiä, toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä jatkaa tieteelliseen jatkokoulutukseen.

LuK-tutkintoon sekä FM-tutkintoon kuuluu matematiikan opintoja sekä valinnaisten aineiden opintoja. Valinnaiset aineet voi valita varsin vapaasti sen mukaan, millaisiin tehtäviin haluaa valmistuttuaan hakea. Monesti näitä aineita ovat tilastotiede, tietotekniikka, fysiikka, kemia, biologia, filosofia, taloustiede ja rahoitus. Erityisesti tilastotieteen opintoja suositellaan kaikille matematiikan opiskelijoille. Elinkeinoelämään, kuten yrityksiin, pankkeihin tai vakuutusalalle, tai soveltaviin tutkimustehtäviin tähtäävän matematiikan opiskelijan kannattaa opiskella stokastiikan ohella tilastotiedettä ja tietotekniikkaa sekä luonnontieteitä tai taloustieteitä.

Matematiikan LuK-tutkinnon jälkeen voi suorittaa FM-tutkinnon matematiikassa tai tilastotieteessä. Matematiikan maisteriohjelmassa opiskelija voi valita kahden opintosuunnan välillä: opiskelija päättää kandidaattiopintojen loppuvaiheessa, painottuvatko hänen matematiikan maisteriopintonsa stokastiikkaan ja todennäköisyysteoriaan vai analyysiin. Runsas valinnaisten matematiikan kurssien tarjonta mahdollistaa laaja-alaisen asiantuntijuuden kehittämisen molemmissa opintosuunnissa. Matematiikan opiskelija voi hakea myös aineenopettajakoulutukseen.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto

Kandidaatin tutkinnossa tutustutaan monipuolisesti matematiikan eri osa-alueisiin, kuten analyysi, stokastiikka, algebra ja geometria.

Filosofian maisterin tutkinto

Stokastiikan ja todennäköisyysteorian opintosuunta

Tämän opintosuunnan matematiikan opinnot painottuvat satunnaisilmiöitä käsitteleviin matematiikan osa-alueisiin sekä muihin, opiskelijan itse valitsemiin matematiikan syventäviin opintoihin.
Matematiikan opintosuunta


Matematiikan opintosuunnassa painopisteenä on matemaattinen analyysi sekä topologia, ja muut, opiskelijan itse valitsemat matematiikan syventävät opinnot.


Tärkeitä linkkejä

Lisätietoja: