09.08.2018

Matematiikan opintosuunta: FM-tutkinto

Matematiikassa FM-tutkinnon opintosuuntia on kaksi.

Filosofian maisterin tutkinto on vähintään 120 op laajuinen ylempi korkeakoulututkinto. FM-tutkinto matematiikassa antaa opiskelijalle oppiaineen syvällisen ja valittujen erillisten opintojen oppiaineiden hyvän tuntemuksen sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen. Tutkinto-ohjelma jakautuu kahteen opintosuuntaan: (yleinen) matematiikka sekä stokastiikka ja todennäköisyysteoria. Koulutus antaa valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Jo LuK-vaiheessa kannattaakin opiskella laaja-alaisesti eri matematiikan osa-alueiden kursseja ja näin hakea itselleen sopivaa suuntaa. Lue lisää opintosuunnista niiden omilta sivuilta.

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma on kandidaatintutkielmaa laajempi työ ja se vaatii useiden tietolähteiden käyttämistä. Sen aihe liittyy yleensä johonkin syventävien opintojen kurssiin tai seminaariin. Jos tieteelliset jatko-opinnot kiinnostavat, niin pro gradu -tutkielmassa on mahdollisuus tutustua aihealueeseen, josta voi sitten jatkaa tohtoriopintoja. Kun haluat aloittaa pro gradu -tutkielman teon, ota yhteys koordinoijaan Tero Kilpeläiseen, MaD307. Jos sinulla on jo aihealue tai ohjaaja mielessä, niin voit toki ottaa suoraan yhteyttä ko. henkilöön. Esimerkiksi Stokastiikkaan ja todennäköisyysteoriaan liittyvissä aiheissa voit ottaa suoraan yhteyttä Stefan Geissiin, MaD339. Lisätietoja pro gradu -tutkielmasta ja maisteritutkinnon kypsyysnäytteestä.

Tutkinnon täydentäminen

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön (TS 4 §) mukaan maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi täydentää tutkintoa (esimerkiksi kesken olevan opintokokonaisuuden suorittamista varten) maksutta seuraavan lukuvuoden loppuun ilman erillistä opinto-oikeutta tai muuta tutkinto-oikeutta niiden oikeuksien mukaisesti, jotka opiskelijalla tutkintoaan suorittaessaan oli. Voit myös palata opintojen pariin myöhemmin oltuasi ensin työelämässä. Jos opettajan ura kiinnostaa eikä omaan tutkintoon sisälly opettajan pätevyyteen tarvittavia opintoja, maisterin tutkinnon jälkeen voit hakeutua opiskelemaan opettajan pedagogisia opintoja ja tarvittaessa opetettavan aineen opintoja. Lisätietoa tutkinnon täydentämisestä.