28.08.2018

Matematiikan ja tilastotieteen valinnaiset opintokokonaisuudet

Häiritseekö sinua, kun omassa oppiaineessasi tarvittuja kaavoja ei oikein perustella? Haluatko ymmärtää matemaattista teoriaa yhtälöjen takana? Kiinnostaako täsmällinen päättely? Tarvitsetko tilastojen tulkintaa? Haluatko ymmärtää, miten tilastollista päättelyä oikein tehdään?

Matematiikka ja tilastotiede sopivat erinomaisesti täydentämään oman oppiaineen opintoja. Matemaattisesta päättelystä ja tilastollisesta tulkitsemisesta on jokaisen hyvä ymmärtää perusteet. Tarjoammekin erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin. Perus- ja aineopintokokonaisuutemme ovat vapaasti kaikkien Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden opiskeltavissa. Syventävien opintojen opinto-oikeutta on muiden kuin Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijan haettava erikseen.

Matematiikan perus- ja aineopinnoissa on kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto A on laskennallisempi eikä tarjoa niin vankkaa teorian ymmärrystä. Vaihtoehto A suosittelemmekin niille, jotka kaipaavat laskurutiinia, apuvälineitä erilaisten matemaattisten ongelmien ratkaisuun sekä kurkistusta erilaisiin matematiikan osa-alueisiin. Vaihtoehto B on taas teoreettisempi ja tarjoaa vaihtoehtoa A enemmän vastauksia kysymyksiin "Miksi?" ja "Mistä tämä tulee?" Suosittelemmekin vaihtoehtoa B niille, jotka aikovat jatkaa matematiikan opintoja ja suorittaa matematiikan aineopintokokonaisuuden (vaihtoehdon B mukaisesti). Myös vaihtoehdon A kautta voi jatkaa aineopintoihin; tällöin tehdään vaihtoehdon A mukaiset opinnot. Matematiikan opintoja on mahdollisuus jatkaa aina syventäviin opintoihin ja sivuainetutkielmaan saakka.

Opintojaksoa Calculus 1 on mahdollista opiskella myös verkkokurssina. Keväällä 2019 Matematiikan ja tilastotieteen laitos tarjoaa opintojaksoa Calculus 1 Jyväskylän yliopiston opiskelijoille maksutta. Verkkokurssia voi suorittaa myös Avoimen yliopiston kautta.

Tilastotiede tarjoaa kaksi erilaista perusopintokokonaisuutta. Tilastotieteen metodinen perusopintokokonaisuus soveltuu niille, jotka tarvitsevat perusasioita ja -menetelmiä tilastollisesta tutkimuksesta. Tilastotieteen perusopinnot antavat paremman teoriapohjan tilastolliselle päättelylle ja tulosten tulkitsemiselle. Tästä voi jatkaa aineopintoihin ja aina syventäviin opintoihin saakka. Joitakin tilastotieteen opintojaksoja on mahdollista tehdä myös verkkokursseina.

Lisätietoa matematiikan opintoneuvojalta Ari Lehtoselta (MaD374) ja tilastotieteen opintoneuvojalta Annaliisa Kankaiselta (MaD331).