05.06.2018

Tilastotieteen opinnot

Tilastotieteen opinnot valmentavat asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kykyä hahmottaa monimutkaisia ilmiöitä ja taitoa luoda datasta ennusteita, suosituksia ja päätöksiä.

tilastotiede_laskemista.jpg

 

Tavoite

Tilastotieteen opinnot valmentavat asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kykyä hahmottaa monimutkaisia ilmiöitä ja taitoa luoda datasta ennusteita, suosituksia ja päätöksiä. Kandidaattivaiheessa perehdyt opintosuuntasi eri osa-alueisiin ja saat kattavan tietämyksen tieteenalasi peruskäsitteistöstä ja –menetelmistä. Maisteriopinnoissa perehdyt syvällisesti keskeisiin tieteenalasi teorioihin ja harjaannut itsenäiseen ongelmanratkaisuun.

Filosofian maisterin tutkinto tilastotieteen maisteriohjelmassa antaa myös vahvan pohjakoulutuksen jatko-osaamisen hankkimiselle.

Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja tilastollisen päättelyn kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi voit sisällyttää opinto-ohjelmaan laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla opit analysoimaan empiirisiä havaintoaineistoja tilastollisilla ohjelmistoilla kuten R, SAS ja SPSS.

Voit tehdä valinnaisia opintoja oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tilastotieteen valinneet opiskelevat tavallisesti oman opintosuuntansa opintojen lisäksi matematiikkaa ja tietotekniikkaa. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, tilastotieteen opiskelija voi suorittaa valinnaisia opintoja (ent. sivuaineita) kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi psykologiasta, taloustieteistä tai luonnontieteistä.

Tilastotieteen opiskelu on monimuotoista. Useimmilla kursseilla opetuksen rungon muodostavat luennot, joilla esitellään opintojakson teoriaosa, ja niihin liittyvät viikoittaiset kotitehtävät. Näiden lisäksi opiskeluun kuuluu pienryhmäohjauksia, seminaareja, harjoitustöitä ja tutkielmien laatimista. Tilastotieteen osaaminen on asioiden ymmärtämistä ja soveltamistaitoa, ei ulkoa muistamista.

Koulutuksen sisältö

Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja tilastollisen päättelyn kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi voit sisällyttää opinto-ohjelmaan laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla opit analysoimaan empiirisiä havaintoaineistoja tilastollisilla ohjelmistoilla kuten R, SAS ja SPSS.

Voit tehdä valinnaisia opintoja oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tilastotieteen valinneet opiskelevat tavallisesti oman opintosuuntansa opintojen lisäksi matematiikkaa ja tietotekniikkaa. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, tilastotieteen opiskelija voi suorittaa valinnaisia opintoja (ent. sivuaineita) kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi psykologiasta, taloustieteistä tai luonnontieteistä.

Tilastotieteen opiskelu on monimuotoista. Useimmilla kursseilla opetuksen rungon muodostavat luennot, joilla esitellään opintojakson teoriaosa, ja niihin liittyvät viikoittaiset kotitehtävät. Näiden lisäksi opiskeluun kuuluu pienryhmäohjauksia, seminaareja, harjoitustöitä ja tutkielmien laatimista. Tilastotieteen osaaminen on asioiden ymmärtämistä ja soveltamistaitoa, ei ulkoa muistamista.

 Lisätietoja antaa opintoneuvoja Annaliisa Kankainen, MaD331.

Opinnäytetyöt

Tilastotieteen kandidaatintutkielmassa analysoidaan todellista tutkimusaineistoa yhdessä sovellusalan asiantuntijan kanssa ja raportoidaan analyysin tulokset. Kanditaatintutkielman aiheen saat LuK-seminaarista, joka alkaa vuosittain tammikuussa.

Maisteriopinnoissa tehtävä pro gradu -tutkielma on kandidaatintutkielmaa laajempi ohjattu kirjoitustyö. Tutkielman laatiminen vaatii syvällistä perehtymistä johonkin tilastotieteen erikoisalaan tai menetelmään. Tutkielman voi tehdä esimerkiksi jostakin syventävään kurssiin tai seminaariin liittyvästä aihepiiristä. Tilastotieteessä gradu voi liittyä jonkin sovellusalan tutkimusongelmaa koskevan kokeellisen tai havaintoaineiston tilastolliseen analyysiin, ja osa tilastotieteen graduista tehdään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Pro gradu -tutkielman tekemisen voit aloittaa milloin tahansa tulemalla keskustelemaan gradun aiheesta tilastotieteen henkilökuntaan kuuluvan professorin tai lehtorin kanssa. Gradu-seminaariin voit liittyä syyskuussa tai tammikuussa. Gradu-seminaariin osallistuminen edellyttää, että gradun aihe ja ohjaaja ovat jo tiedossa.

Uramahdollisuudet

Tilastotieteen maisteriohjelmasta valmistuvat sijoittuvat tyypillisesti yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja korkeakouluihin. Tilastotieteilijä osaa optimoida koeasetelmat ja puristaa valtavasta datamäärästä olennaisen informaation päättäjien käytettäväksi. Tilastotieteilijän tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi analyytikko ja data scientist. Lääketiede, biotekniikka, tietotekniikka, ympäristöntutkimus, asiakasanalytiikka, taloustiede ja psykologia ovat esimerkkejä aloista, joilla data-analyytikot toimivat. Tilastotieteilijöitä sijoittuu myös yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin. Erityisesti tutkimustehtävät edellyttävät yleensä filosofian tohtorin tutkintoa.

Tilastotieteilijöiden työllisyystilanne on erinomainen.