12.02.2019

UKK - Usein kysytyt kysymykset

Mitä, missä, milloin? En löydä vastausta sivuilta. Olisikohan joku muu miettinyt samaa kuin minäkin....

Tänne on kerätty opiskelijoiden useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Myös tiedekunnan ohjesivustolla on oma UKK-osionsa.

 • Mikä on HOPS? Miten sen teen ja kuka sen hyväksyy?
  • HOPS on henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tehdään niin LuK-, FM- kuin jatko-opinnoistakin. HOPS tehdään Korpin eHOPS-sovelluksella: Opinnot -> opintojen suunnittelu. Lukuvuonna 2018-2019 tai myöhemmin aloittaneet tekevät HOPSin Sisu-järjestelmässä. HOPSia täydennetään sitä mukaan, kun suunnitelmat muuttuvat. HOPS hyväksytään tutkinnon ulosoton kynnyksellä. HOPSin voi hyväksyä HOPS-ohjaajat. Muuta HOPS Korpissa aktiiviseksi yleisissä tiedoissa ja lähetä se HOPS-ohjaajallesi hyväksyttäväksi. Sisussa tehtyjä HOPSeja ei varsinaisesti hyväksytä, mutta opiskelija käy HOPSinsa läpi HOPS-ohjaajansa kanssa. Lisätietoa.
 • Haluan vaihtaa tutkinto-ohjelmaa/pääainetta. Miten se onnistuu?
  • Jos vaihdat tutkinto-ohjelmaa/pääainetta Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sisällä, niin se onnistuu vapaamuotoisella hakemuksella mihin aikaan lukuvuodesta tahansa, kun olet tehnyt vähintään perusopinnot aineesta, johon haluat vaihtaa. Lisätietoa.
 • Haluan aloittaa LuK-tutkielman/pro gradun tekemisen. Kehen otan yhteyttä?
 • Kesä lähestyy ja haluaisin opiskella kesällä. Mitä kursseja on tarjolla? Entä kesätentit?
  • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kurssitarjonta päivitetään tänne. Sieltä löydät linkit myös muuhun yliopiston kesän opetukseen ja muuta hyödyllistä tietoa kesäopinnoista.
  • Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tenttipäivät kesällä 2019 ovat 6.6., 12.6., 10.7. ja 21.8. Kesäkuun tentteihin on ilmoittaututtava viimeistään 30.5. ja heinä- sekä elokuun tentteihin viimeistään 16.6.2018. Tenttilista. Kesäkurssien tenttipäivistä voi kysyä kurssin luennoitsijalta.
 • Miten kokoan opintoni ja haen tutkintoa?
  • Opintokokonaisuuksien kokoamispyynnön voi lähettää suoraan Korpin eHOPS-sovelluksessa. Tai lähettämällä ko. laitoksen opinnoista vastaavalle viestiä. Lisätietoa.
  • Tutkinto voi hakea Korpissa eHOPS-sovelluksen avulla tai tutkinnot-toiminnon kautta. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä laitoksesi koulutussuunnittelijaan. Lisätietoa
 • Haluan vaihtoon. Miten teen?
  • Vaihtokohteiden kartoittamisen voi aloittaa täältä. Tiedekuntamme kansainvälisten asioiden suunnitelija Leena Mattila sekä oman laitoksemme Erasmus-yhteyshenkilö Jouni Parkkonen kertovat mielellään lisää.
 • Haluaisin harjoitteluun tai minulla on jo valmis harjoittelupaikka, mitä teen?
  • Matematiikan ja tilastotieteen harjoitteluohjeita löytyy täältä.
 • Valmistuin, mutta haluaisin täydentää opintojani. Miten se onnistuu?
  • Tutkinnon suorittanut henkilö voi täydentää osaamistaan lisäopinnoilla. Esimerkiksi maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen voi halutessaan jatkaa opintoja yliopistossa. Siihen on useita eri vaihtoehtoja. Voit jatkaa opintojasi heti suoraan tai palata opintojen pariin myöhemmin oltuasi ensin työelämässä. Voit halutessasi yhdistää työssäkäynnin ja opiskelun. Lisätietoa.