30.08.2018

Hei uusi opiskelija!

Tervetuloa matemaatikkojen ja tilastotieteilijöiden kirjavaan joukkoon!


Ensimmäinen päiväsi yliopisto-opiskelijana on täynnä tärkeitä tapahtumia. Päivä alkaa nimenhuudolla Mattilanniemen kampuksella maanantaina 3.9.2018, kello 10:15, salissa MaD202. Nimenhuutotilaisuudessa annetaan hyödyllisiä vinkkejä, tarpeellisia neuvoja ja käytännön ohjeistusta sekä muodostetaan tutor-ryhmät, joissa opiskelijat tutustuvat yliopistomaailman käytäntöihin ja toisiinsa. Tutor-ryhmissä käydään tarkemmin läpi yliopisto-opiskeluun liittyviä käytänteitä. Saavuthan ajoissa paikalle. Perille löydät vaikka Kampus-karttaa apuna käyttäen.

Opintojen aloittaminen

Jo ennen ensimmäistä päivääsi yliopistossa voit paneutua Yliopistomatematiikkaan valmentavaan verkkokurssiin. Olemme koonneet sinun avuksesi Uusien opiskelijoiden ensimmäisten viikkojen ohjeellisen lukujärjestyksen sekä Yliopiston yhteisen ohjelman ensimmäisille viikoille. Täällä on yleistä infoa tiedekuntamme uusille opiskelijoille ja täällä taas yliopiston yleinen startti-sivusto.

Tääältä löydät tietoa aineenopettajakoulutuksesta, ja tämä auttaa, jos mietit, valitsetko matematiikan vai tilastotieteen. Matematiikan ja tilastotieteen opiskeluun kannattaa varata riittävästi aikaa viikottain, lue lisää ajankäytöstä, luennoista ja laskuharjoituksista.

Matematiikan opintojen aloittamisessa on kaksi vaihtoehtoa: Calculus ja JMA. Valinnan kanssa auttavat mm. kummiopettajat. Valintasi jälkeen tutkinnossa pakollisten matematiikan opintojaksojen sijoittamisessa voit seurata opintojen ohjeellista ajoitusta tai suunnitella oman aikataulusi opettajatutorisi kanssa.

Vapaavalintaisten matematiikan opintojaksojen tarjontaa sekä tutkinnon rakennetta voit tarkastella opetussuunnitelmasta: kandidaatin tutkinnon rakenne ja maisterin tutkinnon rakenne. Opintojaksojen opetusajankohdat löydät meneillään olevana lukuvuonna opetusohjelmasta. Lisäksi tutkintoosi kuuluu muiden aineiden opintoja, joiden suorittaminen kannattaa aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuotena; viimeistään toisena opiskeluvuotena. Näiden valintaa ja ajoittamista voit suunnitella yhdessä opettajatutorisi kanssa heti opintojen alussa. Opintojen ajoitusta ja suunnittelua auttaa myös HOPS (eli henkilökohtainen opintosuunnitelma), jonka tekeminen aloitetaan ensimmäisinä päivinä.

Jos valinnat, suunnittelu, uusi kaupunki ja elinympäristö alkavat ahdistaa, niin laitoksemme Hyvikset eli  hyvinvointineuvojat ovat valmiita auttamaan ja kuuntelemaan huoliasi.

Lisää opiskeluun liittyviä tärkeät tietoja ja ohjeita on koottu tiedekunnan yhteiselle Ohjeita opiskelijalle -sivustolle.

Muistathan ilmoittautua myös laitoksemme sähköpostilistoille: Listat löytyvät osoitteesta http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo. Matematiikan pääaineopiskelijoiden postilista on Opis_mat ja tilastotieteen pääaineopiskelijoiden lista Opis_til. Laitos käyttää näitä listoja tiedottaessaan opiskelijoita.