08.02.2018

Yliopistomatematiikkaan valmistava kurssi

Kertaa lukiomatematiikkaa ja mittaa osaamistasi verkossa suoritettavan yliopistomatematiikkaan valmistavan kurssin avulla.

Opintojen aloittaminen onnistuu sujuvammin, kun lukion matematiikan pitkän oppimäärän taidot ovat tuoreina mielessä. Lisäksi teet jo ensimmäisinä päivinä opintoihisi liittyviä päätöksiä, joiden tueksi tarvitset ajantasalla olevaa tietoa omasta osaamisestasi. Kertaa siis oppimaasi Yliopistomatematiikkaan valmistavan kurssin avulla. Kurssiin ei liity lähiopetusta, vaan sekä materiaali että kokeet ovat kaikki saatavilla verkossa. Kurssilla on kaksi osaa, joista ensimmäisellä kerrataan lukion laajan matematiikan keskeisimpiä asioita ja toisella virittäydytään jo matematiikan opintoihin yliopistossa. Kummankin osan laajuus on 1 op, jotka voit sisällyttää tutkintosi vapaasti valittaviin opintoihin.

Kun olet saanut käyttäjätunnuksen yliopiston tietoverkkoon, lähetä osallistumisilmoitus osoitteeseen
anni.t.laitinen@jyu.fi, jotta sinut lisätään kurssille. Seuraa vastaussähköpostissa saamaasi linkkiä Moodle-oppimisympäristöön, kirjaudu käyttäjätunnuksellasi järjestelmään ja suorita kurssi siellä olevien ohjeiden
mukaan. Voit suorittaa vain yhden osan tai molemmat osat. Lisätietoja kurssista Anni Laitiselta, MaD342, anni.t.laitinen@jyu.fi.