13.03.2018

Yleistä opiskelusta

Miten ilmoittaudun yliopistoon, miten tenttiin? Miten valitsen opintosuuntani? Miten toimin, kun haluan koota tutkintoni?

 

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkinto-ohjelmia ovat Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma sekä Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma. Jälkimmäisessä opintosuunta (matematiikka tai tilastotiede) valitaan viimeistään, kun opiskelija aloittaa kandidaatin tutkielman tekemisen (yleensä 3. opiskeluvuotena). Maisteriohjelmassa opiskelija voi suuntautua matematiikan ja tilastotieteen lisäksi Stokastiikan ja todennäköisyysteorian opintosuuntaan.

Tutustuthan opinto-oppaaseen huolella, sillä sieltä löydät vastauksen moneen opintojen eri vaiheissa esiin nousevaan kysymykseen, aina yliopisto-opiskelijaksi ilmoittautumisesta valmiin tutkinnon kokoamiseen. Meillä kukaan ei jää yksin, vaan tukea ja apua on aina saatavilla niin ratkomossa kuin hopsaajilta ja hyviksiltäkin.