11.09.2018

Yleistä opiskelusta

Miten ilmoittaudun yliopistoon, miten tenttiin? Miten valitsen opintosuuntani? Miten toimin, kun haluan koota tutkintoni?

 

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkinto-ohjelmia ovat Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma sekä Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma. Jälkimmäisessä opintosuunta (matematiikka tai tilastotiede) valitaan viimeistään, kun opiskelija aloittaa kandidaatin tutkielman tekemisen (yleensä 3. opiskeluvuotena). Maisteriohjelmassa opiskelija voi suuntautua matematiikan ja tilastotieteen lisäksi Stokastiikan ja todennäköisyysteorian opintosuuntaan.

Tutustuthan tiedekunnan ohjeisiin opiskelijalle huolella, sillä sieltä löydät vastauksen moneen opintojen eri vaiheissa esiin nousevaan kysymykseen, aina yliopisto-opiskelijaksi ilmoittautumisesta valmiin tutkinnon kokoamiseen. Myös yliopiston Opiskelu-sivustolta löytää paljon tietoa. Meillä kukaan ei jää yksin, vaan tukea ja apua on aina saatavilla niin ratkomossa kuin hopsaajilta ja hyviksiltäkin.