16.05.2019

Luentomonisteet

Laitoksella julkaistuja luentomonisteita käytetään opintojaksojen luentorunkona. Osalle kursseista on saatavana myös muuta materiaalia sähköisesti (.pdf).