29.05.2018

Matematiikan ja tilastotieteen siirtymäsäännöksiä

Siirtymäsäännökset eri opetussuunnitelmien välillä matematiikan ja tilastotieteen opetusohjelmissa. Siirtymäsäädökset OPS 2017-2020 mukaisiin opintovaatimuksiin. Ennen vuotta 2013 aloittaneiden opiskelijoiden osalta myös siirtymäsäännökset lukuvuoden 2013-2014 mukaisiin opintovaatimuksiin.

Siirtymä opetussuunnitelmakauteen 2017-2020 (syksystä 2017 alkaen)

Matematiikan tai tilastotieteen opinnot ennen lukuvuotta 2016-2017 aloittaneilla on oikeus suorittaa tutkintonsa vuosien 2014-2016 tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2018 saakka.

Siir­ty­mä­sää­dök­set lu­ku­vuo­del­le 2013-2014

Matematiikan tai tilastotieteen opinnot ennen lukuvuotta 2013-2014 aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen vaatimusten mukaisesti 31.7.2018 saakka.