08.02.2018

Ma­tema­tii­kan siir­ty­mä­sään­nök­set ope­tus­suun­ni­tel­ma­kau­del­le 2017-2020 (SL2016)

Matematiikan siirtymäsäännökset opetussuunnitelmakaudelle 2017-2020 (määritelty SL2016). Vastaavuustaulukko uusien (2017-2020) voimassa olevien vaatimusten ja vuoteen 2016 voimassa olleiden vaatimusten välillä.
Korvaustaulukko
Van­ha kurs­si  op kor­vaa uu­den kurs­sin op
MATP311 Johdatus reaalifunktioihin   MATA171 Johdatus matemaattiseen analyysiin 1
MATP312 Raja-arvot ja jatkuvuus   MATA172 Johdatus matemaattiseen analyysiin 2
MATA116 Derivaatta ja integraali A   MATA173 Johdatus matemaattiseen analyysiin 3
MATA117 Derivaatta ja integraali B 5   MATP213 Calculus 3 5
MATA113 Sarjat ja approksimointi   MATA174 Johdatus matemaattiseen analyysiin 4
MATP121 Lineaarinen algebra ja geometria 1 7   MATP121 Lineaarinen algebra ja geometria 1 7
MATP122 Lineaarinen algebra ja geometria 2 4   MATP122 Lineaarinen algebra ja geometria 2
MATA252 Vektorifunktioiden analyysi 1B 5   MATA181 Vektoricalculus 1 5
MATA253 Vektorifunktioiden analyysi 2A   MATA182 Vektoricalculus 2
MATP153 Approbatur 1B   MATP211 Calculus 1
MATP162 Approbatur 2A   MATP212 Calculus 2
MATP163 Approbatur 2B   MATP213 Calculus 3