01.02.2018

Siirtymäsäännökset matematiikka SL2013

Korvaavuustaulukot ennen lv 2013-2014 olleiden kurssien ja lv 2013-2014 uusien kurssien välillä.

Uudet vaatimukset sl 2013

Korvaustaulukot: siirtymä ennen syksyä 2013 voimassa olleista vaatimuksista lukuvuoden 2013-2014 mukaisiin opintovaatimuksiin. Vaatimusten keskinäinen vastaavuus.

Uuden kurssin korvaaminen vanhoilla        
Koodi Kurssinimi (uusi) op luento h   Korvaava kurssi (vanha) laajuus
MATP101 Johdatus matematiikkaan 5 32 MATP100 Johdatus matematiikkaan 2
MATP121 Lineaarinen algebra ja geometria 1 6 52 = MATA121 LAG 1 6
MATP311 Johdatus reaalifunktiohin 5 32 MATA111 Analyysi 1 8
MATP312 Raja-arvot ja jatkuvuus 5 30 MATA111 Analyysi 1 8
MATA116 Derivaatta ja integraali A 5 30 MATA112 Analyysi 2 9
MATA117 Derivaatta ja integraali B 5 30 MATA112 Analyysi 2 9
MATA122 Lineaarinen algebra ja geometria 2 4 28 = MATA122 nykyinen MATA122 4
MATA113 Analyysi 3 5 28 = MATA113 Analyysi 3 4
MATA114 Differentiaaliyhtälöt 4 24 = MATA114 Differentiaaliyhtälöt 3
MATA251 Vektorifunktioiden analyysi 1A 5 28 MATA130 Diff.lask. 1 & Euklid  
MATA252 Vektorifunktioiden analyysi 1B 5 28 MATA211 Diff.lask. 1  
MATA253 Vektorifunktioiden analyysi 2A 5 30 MATA212 Int.laskenta 1  
MATA254 Vektorifunktioiden analyysi 2B 5 30 MATA214 Int.laskenta 2  
TILA121 Todennäköisyyslaskenta 5 30 TILA120 Todennäköisyyslaskenta A  
MATA221 Algebra 1A 5 28 MATA220 Algebra  
MATA222 Algebra 1B 5 28 MATA220 Algebra  
MATA920 LuK-tutkielma (sis seminaarin) 6   MATA900 LuK-tutkielma  
MATA118 Reaalimuuttujan analyysin perusteet 5 28 MATA111 Analyysi 1 & Euklid.av  
MATAxxx Tietokoneavusteinen matematiiikka 2   MATP180 Symbol.lask. tai R  
MATS254 Martingaaliteoria 5 24 MATS252 Stokastiset prosessit 1  
MATS Metriset avaruudet 5 30 MATS211 Topologia 1  
MATA280 Stokastiikan perusteet 5 24 MATA271 stok.mallit +tn b (TILA130)  
MATS260 Todennäköisyysteoria 1 5 24 x   ei korvattavissa  
MATS262 Todennäköisyysteoria 2 5 24 = MATS262 Stokastiikka 1  
MATS263 Todennäköisyysteoria 3 5 24 MATS263 Stokastiikka 2  
MATS352 Stokastinen analyysi 5 24 = MATS352 Stok. Diff. Yht. 1  
MATS280 Riskiteoria 5 24 x   Ei korvattavissa  

 
Vanhat vaatimukset

Vanhan kurssin korvaaminen uusilla        
Korvattava kurssi (vanha) op     Koodi Korvaavat kurssit (uusia) op
MATP100 Johdatus matematiikkaan 2   MATP101 Johdatus matematiikkaan 5
MATA121 LAG 1 6   = MATP121 LAG 1 6
MATA111 Analyysi 1 8 mol MATP311 Johdatus reaalifunktiohin 5
      mol MATP312 Raja-arvot ja jatkuvuus 5
MATA112 Analyysi 2 9 mol MATA116 Derivaatta ja integraali A 5
      mol MATA117 Derivaatta ja integraali B 5
MATA122 LAG 2 4   = MATA122 LAG 2 4
MATA113 Analyysi 3 4 28 = MATA113 Analyysi 3 5
MATA114 Differentiaaliyhtälöt 3   = MATA114 Differentiaaliyhtälöt 4
MATA130 Euklidiset avaruudet   mol MATA251 Vektorifunktioiden analyysi 1A 5
      mol MATA118 Reaalimuuttujan analyysin perusteet 5
MATA211 Diff.lask. 1     MATA252 Vektorifunktioiden analyysi 1B 5
MATA212 Int.laskenta 1     MATA253 Vektorifunktioiden analyysi 2A 5
MATA214 Int.laskenta 2     MATA254 Vektorifunktioiden analyysi 2B 5
TILA121 Todennäköisyyslaskenta A     TILA121 Todennäköisyyslaskenta 5
MATA220 Algebra   mol MATA 221 Algebra A 5
      mol MATA 222 Algebra B 5
MATS211 LuK-tutkielma     MATA 920 LuK-tutkielma (sis seminaarin) 6
               
MATP180 Symbol.lask.     MATAxxx Tietokoneavusteinen matematiiikka 2
MATS252 Stokastiset prosessit 1     MATS254 Martingaaliteoria 5
MATA 211 Topologia 1     MATS Metriset avaruudet 5
MATA271 stok.mallit +tn b (TILA130)     MATA280 Stokastiikan perusteet 5
MATS261 Johd stokastiikkaan     MATS260 Todennäköisyysteoria 1 5
MATS262 Stokastiikka 1     = MATS262 Todennäköisyysteoria 2 5
MATS263 Stokastiikka 2 4   = MATS263 Todennäköisyysteoria 3 5
MATS352 Stok. Diff. yht.     = MATS352 Stokastinen analyysi 5
MATA275 Vakuutusmatematiikka     MATS280 Riskiteoria