01.02.2018

Siirtymäsäännökset tilastotiede SL2013

Korvaavuustaulukko ennen lv 2013-2014 olleiden kurssien ja lv 2013-2014 uusien kurssien välillä.

Ennen lukuvuotta 2013-2014 opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa tutkintonsa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2018 saakka. Opiskelija, joka on aloittanut ennen sl. 2013 ja haluaa suorittaa tutkintonsa uusien vaatimusten mukaisesti, ota huomioon seuraavat kurssien vastaavuudet:

VANHAT VAATIMUKSET   UUDET VAATIMUKSET
TILA120         Todennäköisyyslaskenta A   TILA121 Todennäköisyyslaskenta
TILA130 Todennäköisyyslaskenta B   MATA280 Stokastiikan perusteet
TILA135 Matriisilaskenta   TILS120 Matriisilaskenta
TILA140 Matemaattinen tilastotiede 1   TILA141+TILA142 Tilastollinen päättely 1 ja 2
TILA312 Yleistetyt lineaariset mallit 2   TILS125 Yleistetyt lineaariset mallit 2
TILA220 Aikasarja-analyysi   TILS619 Aikasarja-analyysi
TILA230 Frekvenssiaineistojen analyysi   TILSxxx Frekvenssiaineistojen analyysi
TILA240 Monimuuttujamenetelmät   TILS644 Monimuuttujamenetelmät
TILA260 Otantamenetelmät   TILSxxx Otantamenetelmät
TILA310 Johdatus tilastolliseen mallintamiseen   TILA311 & TILS125 Yleistetyt lineaariset mallit 1 & 2
TILA640 Suunniteltujen kokeiden tilastomenetelmät   TILS656 Suunniteltujen kokeiden tilastomenetelmät

Myös muut ennen sl. 2013 suoritetut aineopintojen erikoiskurssit, jotka eivät uusien vaatimusten mukaan ole pakollisia aineopinnoissa, hyväksytään syventäviksi opinnoiksi. Kurssien koodit säilyvät ennallaan (TILAxxx). Opintopisteet hyväksytään suoritetun laajuuden mukaan.

Lisätietoja: Opintoneuvoja Annaliisa Kankainen