Tilastotieteen siirtymäsäännökset SL2017

Tilastotieteen siirtymäsäännökset opetussuunnitelmakaudelle 2017-2020 (määritelty SL2017). Vastaavuustaulukko uusien (2017-2020) voimassa olevien vaatimusten ja vuoteen 2017 voimassa olleiden vaatimusten välillä.