18.12.2017

Stokastiikka

Todennäköisyysteoria (tai stokastiikka) on satunnaisuuden matemaattinen teoria. Se on merkittävä tutkimusaihe puhtaassa matematiikassa, missä todennäköisyys liittyy muihin osa-alueisiin kuten osittaisdifferentiaaliyhtälöihin sekä reaali- ja kompleksianalyysiin. Mutta se on myös tärkeä osa sovellettua matematiikkaa, koska stokastiikka analysoi ja mallintaa systeemejä ja prosesseja. Siksi stokastiikkaa käytetään useilla aloilla kuten tilastotieteessä, fysiikassa, taloustieteessä ja tietojenkäsittelytieteessä.

Nykyään yhteiskunnassa on kasvava tarve matemaatikoille, joilla on vahva todennäköisyysteorian tuntemus, hyvä stokastiikan sovellusten ymmärrys ja avoin suhtautuminen uusiin teorioihin ja ongelmiin. Yliopistossamme stokastiikan tutkimus keskittyy stokastiseen analyysiin ja sen yhteyksiin analyysin kanssa sekä sovelluksiin kompleksisuusteoriassa, numeriikassa ja tilastotieteessä.

Tarkempia tietoja tutkimuksesta on annettu ryhmän englanninkielisillä sivuilla.