21.01.2019

Tilastotieteen tutkimus

Tilastotieteen tutkimus matematiikan ja tilastotieteen laitoksella sisältää sekä teoreettista että sovelluslähtöistä tutkimusta. Sovelluslähtöinen tutkimuksen innoittajia ovat sovellusalojen kysymykset, joiden pohjalta tilastotieteilijät kehittävät mm. uusia tehokkaita estimointimenetelmiä ja tutkimusasetelmia. Alla tilastotieteen tutkimus on esitetty näiden innoittajina toimivien sovellusalojen mukaisesti jaoteltuna. Lista on dynaaminen: tilastotieteilijät ovat avoimia uusille yhteistyöhankkeille.

Tutkimus sovellusalan mukaan

 
Aivotutkimus ja sensoridata
Bio- ja ympäristötieteet
Väestötutkimukset terveys- ja ihmistieteissä
Muut
Tutkimus tilastotieteen alojen mukaan jaoteltuna

Ohjelmistot

  • Laitoksella on osaamista myös tilastollisista ohjelmistoista (R, SAS, SPSS, BUGS/JAGS). Tutustu laitoksella luotuihin R-paketteihin.