15.11.2017

Tiedekunta opettaa

Luo uusia verkostoja, paranna kieli- ja viestintätaitoja tai kouluttaudu aineenopettajaksi. Ilmoittaudu mukaan tiedekunnan yhteisiin ohjelmiin!

Vuosittain järjestettävät Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu ja ekologian talvikoulu kasvattavat opiskelijoiden kansainvälisiä toimintavalmiuksia ja rikastuttavat tiedeyhteisöämme, tarjoavat kasvualustan uusille ideoille ja innovaatioille. Kansainväliset koulut tarjoavat Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille mahdollisuuden kansainvälistymiseen olematta päivääkään pois Suomesta.

Tiedekunnan järjestämä aineenopettajakoulutus valmentaa tulevaisuuden opettajia innovatiiviseen ja innostavaan opetustyöhön. Koulutuksessa tähdätään kemian, fysiikan tai matematiikan opettajan ammattiin.

Kesäkoulu on elokuussa vuosittain järjestettävä kahden viikon mittainen intensiivijakso. Kesäkoulu on yksi maamme suurimmista ja vanhimmista monitieteisistä kesäkouluista toimien merkittävänä nuorten luonnontieteilijöiden ja informaatioteknologian taitajien kansainvälisenä kohtauspaikkana.

Ekologian talvikoulu järjestään vuosittain helmikuussa Konneveden tutkimusasemalla Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja bio- ja ympäristötieteiden laitoksen toimesta. Ekologian talvikoulussa perehdytään talvisen luonnon erityispiirteisiin kahdella viikon mittaisella kurssilla.

Aineenopettajakoulutus valmistaa sinut kemian, fysiikan tai matematiikan aineenopettajaksi. Opettajakoulutukseen voit hakea joko opintojesi alussa, niiden aikana tai vasta valmistumisesi jälkeen. Tarjoamme käytännönläheistä täydennyskoulutus-mahdollisuuksia myös jo valmistuneille aineenopettajille.