12.09.2018

Minustako opettaja?

Matematiikan ja luonnontieteiden ymmärtäminen on keskeistä ongelmanratkaisussa, joten niillä on tärkeä rooli oppiaineina kouluissa. Matematiikan, fysiikan tai kemian opettajana pääset työskentelemään nuorten parissa eri oppilaitoksissa. Työssäsi tutustutat oppilaasi erilaisiin luonnontieteellisiin ilmiöihin ja autat heitä tunnistamaan näitä ilmiöitä arjessa.

 

Opiskelemalla aineenopettajaksi pääset yhdistämään pedagogiikan opinnot oman tieteenalasi opintoihin. Lisäksi aineenopettajan opintoihin kannattaa sisällyttää koulujen viroissa useimmiten vaadittava toinen opetettava aine, esimerkiksi tiedekuntamme muista oppiaineista.

Aineenopettajaopintoihin on mahdollista hakeutua joko heti opintojen alussa tai vasta myöhemmin opintojen aikana. Mikäli haluat hakea aineenopettajakoulutukseen vasta myöhemmin, tulee sinulla olla suoritettuna riittävä määrä oman tieteenalasi opintoja sekä kasvatustieteen perusopintoja. Aineenopettajaopintojen aloittaminen vaatii hyväksyttyä soveltuvuuskoetta, jolla mitataan hakijan motivaatiota sekä soveltuvuutta opettajan työhön. Soveltuvuuskoe koostuu yksilöhaastattelusta ja ryhmäkeskustelusta.

Voit suuntautua opettajaksi myös maisteriksi valmistumisesi jälkeen täydentämällä tutkintoasi pedagogisilla opinnoilla. Valmistuneille aineenopettajille tiedekuntamme tarjoaa osaamista syventävää täydennyskoulutusta.