22.12.2017

Opettajaksi pätevöityminen valmistumisen jälkeen

Voit pätevöityä aineenopettajaksi maisteriksi valmistumisen jälkeen suorittamalla erillisinä opintoina opettajan pedagogiset opinnot. Jos tarvitset lisää opetettavien aineiden opintoja, on se mahdollista joko täydentävinä opintoina, erillisillä opiskeluoikeuksilla tai erilaisissa pätevöitymiskoulutuksissa.

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin tutkinnon) ja opettajan pedagogisten opintojen lisäksi tietyt opetettavan aineen opinnot. Jos olet valmistunut maisteriksi muusta kuin aineenopettajakoulutuksesta, sinun tulee tarkistuttaa laitoksissa tai tiedekunnassa, vastaavatko opintosi kouluissa opetettavien aineiden opintoja. Voit joutua täydentämään aiempia opintojasi.

Koulutuksen järjestelyistä riippuen täydentävät opinnot voivat olla joko maksullisia tai maksuttomia.

  • Kysy lisää tiedekunnan opintopäälliköltä tai laitosten koulutussuunnittelijoilta.