31.10.2017

Aineenopettajan kelpoisuus

Aineenopettajakoulutuksessa opiskelet opetettavien aineiden lisäksi opettajan pedagogiset opinnot. Aineenopettajan kelpoisuus koostuu ylemmästä korkeakoulututkinnosta, opettavien aineen opinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista. Useimmiten aineenopettajan kelpoisuuden antavaan tutkintoon sisältyy kahden koulussa opetettavan aineen opinnot (120 op ja 60 op) sekä opettajan pedagogiset opnnot (60 op).