17.02.2019

Nanoscience Center - vahvuus yhteistyössä

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus (NSC) on poikkitieteellinen tutkimuskeskus, jossa biologit, kemistit ja fyysikot tutkivat yhdessä luontoa nanoskaalassa. Nanotiedekeskus on noin 30 tutkimusryhmän ja 150 tutkijan kansainvälinen tieteellinen yhteisö, jossa toimii useita kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita. Sen tutkimusprojektit ovat laaja-alaisia, ulottuen nanorakenteiden prosessien perustutkimuksesta kaupallisten tuotteiden kehitykseen.

Nanotiedekeskus vastaa yhdestä Jyväskylän yliopiston profilointialueesta, nanotieteestä. Se on Suomen ainoa nanotieteeseen keskittyvä monitieteinen tutkimusyksikkö, ja maailmanlaajuisestikin vastaavia yksiköitä on vain muutamia.

Nanotiedekeskuksen tutkimus voidaan jakaa perinteisten alojen mukaan nanobiologiasta kokeelliseen ja teoreettiseen nanofysiikkaan, tai poikkitieteellisten keskittymisalojen mukaan. Jälkimmäisiä ovat esimerkiksi laserlaboratorio, jossa spektroskopian avulla tutkitaan nanorakenteita grafeenista molekyyleihin, ja yhteistyöprojekti kultananohiukkasten käytöstä virusten leimaamisessa.