20.05.2019

Henkilöstö ja hallinto

Nanotiedekeskusta johtaa dekaanin nimittämä johtaja sekä kuuden vastuullisen tutkijan muodostama johtoryhmä (engl. Executive Group). Johtoryhmä valvoo ja kehittää nanotiedekeskuksen toimintaa, opetusta ja tutkimusta sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Nanotiedekeskuksen toimintaa arvioi kansainvälinen neuvonantajaryhmä (engl. International Advisory Board). Neuvonantajaryhmälle on järjestetty kahden päivän tilaisuus arviointia varten vuodesta 2012 lähtien. Viimeisin Nanotiedekeskuksen toiminnan ja tutkimuksen arviointi oli keväällä 25.-26.4.2019. Seuraava arviointi tapahtuu vuonna 2021. 

Hallinto