14.08.2018

Henkilöstö ja hallinto

Nanotiedekeskusta johtaa dekaanin nimittämä johtaja sekä kuuden professorin muodostama johtoryhmä. Johtoryhmä valvoo ja kehittää nanotiedekeskuksen toimintaa, opetusta ja tutkimusta sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Nanotiedekeskus on kutsunut koolle kansainvälisen neuvonantajaryhmän. Neuvonantajayhmälle on järjestetty kahden päivän tilaisuus arviointia varten kahdesti. Viimeinen tutustuminen nanotiedekeskuksen toimintaan ja tutkimukseen oli 25.-27.4.2017. Seuraava arviointi on vuonna 2019.

Hallinto