04.03.2019

Johtoryhmän kokoonpako ja tehtävät

Tieteellinen johtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja:

 • Professori Tero Heikkilä
 • Tieteellinen johtaja kutsutaan tiedekunnan johtoryhmään.

Johtoryhmän jäsenet:

 • professori Ilari Maasilta (fysiikka)
 • apulaisprofessori  Jussi Toppari (fysiikka)
 • professori Marja Tiirola (solu- ja molekyylibiologia)
 • lehtori Varpu Marjomäki (solu- ja molekyylibiologia)
 • professori Karoliina Honkala (kemia)
 • professori Perttu Permi (kemia)
 • tutkimuskoordinaattori Heli Lehtivuori
 • sihteeri Tessa Ora

Johtoryhmän tehtävät:

 1. johtaa ja kehittää NSC:n toimintaa;
 2. ohjata ja seurata nanotieteiden koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämistä, tehdä niitä  koskevia esityksiä ja aloitteita sekä raportoida tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisesta tiedekunnalle;
 3. kehittää NSC:n yhteiskuntasuhteita ja hankkia voimavaroja nanotieteiden tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämistä varten;
 4. tehdä esitykset nanotieteiden edellyttämistä laboratorio- ja muista tilatarpeista ja -järjestelyistä, tutkimuslaitteista ja henkilöstöstä (NSC:n toiminta- ja taloussuunnitelma) ja nanotieteille myönnettyjen määrärahojen kohdentamiseksi
 5. tehdä esitykset nanotieteiden opetussuunnitelmiksi yhteistyössä laitosten kanssa;
 6. tehdä esitykset nanotieteiden opiskelijoiden valintaperusteiksi yhteistyössä laitosten kanssa ja antaa tiedekunnalle lausunto nanotieteiden opiskelijoiden valitsemista varten; 
 7. tehdä tiedekunnalle ja laitoksille muita tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita ja esityksiä nanotieteiden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä varten.

NSC:n tieteellistä johtajaa ja johtoryhmää kannustetaan kutsumaan nanotieteen tutkimusryhmien johtajat keskustelemaan NSC:n toiminnan kehittämiseen liittyvistä laajakantoisista kysymyksistä tai muista tarpeelliseksi katsomistaan asioista vähintään kerran lukukaudessa.