26.11.2018

Nanobiologia

nanobiologia2.jpg

Biomolekyylit ovat luonnon omia nanokoneistoja. Nanobiologiassa biologisia systeemien toimintamekansimeja tutkitaan monitieteisesti solu- ja molekyylibiologian, kemian ja fysiikan keinoin aina atomitasolle asti. NSC:n biotieteiden tutkimusryhmissä selvitetään muun muassa mikrobien toimintaa erilaisissa ympäristöissä, bakteerien ja bakteriofagien toimintamekanismeja, virusten ja solujen vuorovaikutusta tai solun tuman dynamiikkaa ja sen vuorovaikutuksia. Lisäksi nanobiologian tutkimusryhmissä keskitytään tutkimaan proteiinien rakenteita ja niiden rakenteellisia muutoksia molekyylien omassa aikaskaalassa, femtosekunneista minuutteihin. Tämä luo mahdollisuuksia biomolekyylien hyödyntämiseen niin lääketieteessä kuin muissakin teknologisissa sovelluksissa.

Tutkimusryhmät ovat: