24.05.2018

Nanokemia

nanokemia.jpg

Nanokemian tärkeimmät tutkimusalat ovat supramolekyylipohjainen nanokemia, nanokatalyysi ja epäorgaaninen nanokemia. Tutkimus liittyy läheisesti kemian laitoksen rakenne- ja synteesikemian vahvuusalueeseen. Uusien nanorakenteiden ja –järjestelmien synteesi- ja rakennekemia onkin tärkeässä roolissa nanokemian tutkimuksessa. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat esimerkiksi itselaskostuvat biomimeettiset molekyylit eli foldameerit ja niihin pohjautuvat katalyytit, metallipartikkeli-organokatalyyttihybridit, halogeenisitoutuvat järjestelmät ja molekyylimagneetit.

Nanokemian tutkimuslaitteistot ja laboratoriot sijaitsevat Nanotiedekeskuksessa ja kemian laitoksella. Tärkeimpiä tutkimusmenetelmiä ovat NMR-spektroskopia, massaspektrometria, röntgenkristallografia, optisen spektroskopia ja termoanalyyttiset menetelmät. Laskennallinen ja teoreettinen kemia on merkittävä osa nanokemian tutkimusta.

Nanokemian alan tutkimusryhmät ovat mukana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä akateemisissa ja teollisissa yhteistyöprojekteissa. Yhteistyö nanotiedekeskuksen muiden tutkijoiden kanssa on aktiivista.

Tutkimusryhmät ovat: