13.08.2018

Spektroskopia ja valodynamiikka

spektroskopia.jpg

Valon avulla voidaan tutkia aineen ominaisuuksia. Nanokokoisilla systeemeillä on erikoisia optisia ominaisuuksia, joiden mittaaminen auttaa ymmärtämään nanosysteemien elektronirakenteen erityispiirteitä. Infrapuna-alueen mittausten avulla saadaan tietoa molekulaarisista vuorovaikutuksista ja rakenteellisista muutoksista. NSC:n laserlaboratoriossa (Laserlab-NSC) käytetään monipuolisesti laserpohjaisia menetelmiä nanosysteemien ominaisuuksien ja dynamiikan tutkimuksessa. Esimerkkeinä tutkimuskohteista voidaan mainita valoherkkien proteiinien konformaatiomuutosten ymmärtäminen, grafeenin ominaisuuksien muokkaaminen laserkirjoituksen avulla, molekyylien ja fotonien vahvan kytkennän ymmärtäminen ja molekyylien kontrollointi tämän vuorovaikutuksen avulla sekä laserpohjainen materiaalianalytiikka. Tutkimusprojekteissa tehdään poikkitieteellistä yhteistyötä eri alojen osaajien kanssa. Laserlab-NSC on Laserlab Europen liittännäisjäsen.

Tutkimusryhmät ovat: