22.01.2018

Teoreettinen ja laskennallinen nanotiede

Hannuh.jpg

Nanotiedettä voidaan tutkia paitsi kokeellisesti, myös teoreettisesti ja laskennallisesti. Nanotiedekeskuksessa toimii seitsemän teoreettisen ja laskennallisen nanotieteen tutkimusryhmää. Laskennallisten ryhmien pääpaino on atomiryppäiden, nanokatalyysin, ja yhden tai muutaman atomikerroksen paksuisten levymäisten nanorakenteiden tutkimuksessa.

Monen kappaleen kvanttiteorian ryhmä kehittää teoreettisia menetelmiä vahvojen elektronivuorovaikutusten mallintamiseen molekyläärisissä ja kiinteissä rakenteissa erityisesti epätasapainotilanteissa. Teoreettisen nanofysiikan ryhmät tekevät malleja suprajohtaville ja magneettisille nanorakenteille, ja tutkivat avoimia kvanttisysteemeitä sekä topologista ainetta.

Tutkimusryhmät ovat: