26.06.2017

Tiedekunnan kv-apuraha

Informaatioteknologian tiedekunta myöntää hakemuksesta pienen apurahan ulkomaiseen työharjoitteluun tai muuhun opintoja edistävään ulkomaan matkaan - ei kuitenkaan vaihto-ohjelmien kautta tapahtuvaan opiskelijavaihtoon.

Apurahan suuruus on 200 euroa euroopassa tehtävään harjoitteluun/ opintoihin ja 400 euroa euroopan ulkopuolella tehtävään harjoitteluun/ opintoihin.

Vapaamuotoinen apurahahakemus:

  • Hakijan nimi
  • Oppiaine
  • Harjoittelun/ opintojen tarjoaja: maa ja yritys/ organisaatio 
  • Mihin tehtäviin ja mille ajalle
  • Mihin opintojaksoon harjoittelu kuuluu ja kenen kanssa sovittu asiasta laitoksella
  • Lyhyt selvitys muusta rahoituksesta/ apurahoista
  • Liite: Kopio hyväksymiskirjeestä, harjoittelusopimuksesta  tms. yrityksen/ organisaation kanssa
  • Liite: Apurahan maksaminen -lomake eli pankkiyhteystiedot (doc)

Hakemus osoitetaan informaatioteknologian tiedekunnalle ja toimitetaan tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelijalle.

Lisätietoja: kv-suunnittelija Niina Ormshaw (international-info-it@jyu.fi, puh. 050 4432360)