20.09.2018

Kotikansainvälistyminen

Kansainvälistyä voit myös omalla kampuksella kotikansainvälistymisen keinoin.


Kotikansainvälistyminen on joustava ja monipuolinen tapa parantaa omaa kielitaitoa ja lisätä tietämystä muista kulttuureista. Se on ilmaista, helppoa ja antaa niitä kansainvälisiä työelämävalmiuksia, joita nykyajan työelämä vaatii - ilman, että opiskelijan tarvitsee edes poistua yliopistokaupungistaan. Kotikansainvälistymistä on mm. englanninkieliseen kurssitarjontaan osallistuminen, kulttuurienvälisen viestinnän opiskelu, kv-tutorointi jne. Tiedekuntamme on hyvin kansainvälinen ja sinun on helppoa osallistua kansainvälisten tutkimusryhmien toimintaan sekä opetukseen.

Huomaathan, että mikäli osallistut englanninkieliseen opetukseen, tentin tms. suorituskieli on englanti.

Kotikansainvälistymisen eräs keino on osallistua opintojaksoille, jotka sisältyvät tiedekuntamme kansainvälisten maisteriohjelmien opetusohjelmaan. Myös tiedekunnan omat kansainväliset kesä- ja talvikoulut luovat keinon kansainvälisten verkostojen luomiseen. Tutustu tarkemmin koulutusten sisältöön ja valitse niistä itseäsi kiinnostavia opintojaksoja, joiden aikana voi saada uusia kontakteja ulkomaisiin opiskelijoihin. Näiden kontaktien kautta saat kosketuksen vieraisiin kulttuureihin sekä lisäät kansainvälisyyteen liittyvää osaamistasi ja tietämystäsi. Toimiminen eri maista ja kulttuureista saapuvien henkilöiden kanssa kehittää kielitaidon lisäksi kulttuurienvälisen viestinnän taitoja. Lisäksi voit saada uusia näkökulmia omaan tieteenalaasi ja sen opiskeluun.

Maisteriohjelmat

Tiedekunnalla on englanninkielisiä maisteriohjelmia, joiden kursseille voivat matemaattis-luonnontieteellisen-tiedekunnan opiskelijat tietyin poikkeuksin osallistua. Tutustu kansainvälisiin maisteriohjelmiin osoitteessa

Huomioi, että opintojaksoissa voi olla esitietovaatimuksia tai osallistumista on muuten rajoitettu. Lisätietoa saat asianomaisen laitoksen koulutussuunnittelijalta.

Kesä- ja talvikoulut

Vuosittain järjestettävät Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu ja ekologian talvikoulu kasvattavat opiskelijoiden kansainvälisiä toimintavalmiuksia. Kansainväliset koulut tarjoavat Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille mahdollisuuden kansainvälistymiseen olematta päivääkään pois Suomesta. Lue lisää kesä- ja talvikoulusta osoitteesta.

Kotikansainvälistymiseen liittyviä hyödyllisiä linkkejä