15.05.2018

Kotikansainvälistyminen

Kansainvälistyä voit myös omalla kampuksella kotikansainvälistymisen keinoin.


Kotikansainvälistyminen on joustava ja monipuolinen tapa parantaa omaa kielitaitoa ja lisätä tietämystä muista kulttuureista. Se on ilmaista, helppoa ja antaa niitä kansainvälisiä työelämävalmiuksia, joita nykyajan työelämä vaatii - ilman, että opiskelijan tarvitsee edes poistua yliopistokaupungistaan. Kotikansainvälistymistä on mm. englanninkieliseen kurssitarjontaan osallistuminen, kulttuurienvälisen viestinnän opiskelu, kv-tutorointi jne. Tiedekuntamme on hyvin kansainvälinen ja sinun on helppoa osallistua kansainvälisten tutkimusryhmien toimintaan sekä opetukseen.

Huomaathan, että mikäli osallistut englanninkieliseen opetukseen, tentin tms. suorituskieli on englanti.

Kotikansainvälistymisen eräs keino on osallistua opintojaksoille, jotka sisältyvät tiedekuntamme kansainvälisten maisteriohjelmien opetusohjelmaan. Tutustu tarkemmin maisteriohjelmien sisältöön ja valitse niistä itseäsi kiinnostavia opintojaksoja, joiden aikana voi saada uusia kontakteja ulkomaisiin opiskelijoihin. Näiden kontaktien kautta saat kosketuksen vieraisiin kulttuureihin sekä lisäät kansainvälisyyteen liittyvää osaamistasi ja tietämystäsi. Toimiminen eri maista ja kulttuureista saapuvien henkilöiden kanssa kehittää kielitaidon lisäksi kulttuurienvälisen viestinnän taitoja. Lisäksi voit saada uusia näkökulmia omaan tieteenalaasi ja sen opiskeluun.

Tiedekunnan omat englanninkieliset maisterikoulutukset, joiden kursseille voivat matemaattis-luonnontieteellisen-tiedekunnan opiskelijat tietyin poikkeuksin osallistua:

Huomioi, että opintojaksoissa voi olla esitietovaatimuksia tai osallistumista on muuten rajoitettu. Lisätietoa saat asianomaisen laitoksen koulutussuunnittelijalta.

 

Kotikansainvälistymiseen liittyviä hyödyllisiä linkkejä