15.05.2018

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksiluetaan tutkintoon aina yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden (HOPS) mukaisesti.


Kun olet saanut vaihtokohteestasi opintosuoritusotteen, ota yhteyttä kv-suunnittelija Leena Mattilaan. Katsomme yhdessä, kuinka hyväksiluettavat opinnot parhaiten sijoitetaan juuri sinun tutkintoosi. Liitteeksi tarvitaan vaihdosta saatu opintosuoritusote ja kurssikuvaukset. Kv-suunnittelija kirjaa kaikki ulkomailla suoritetut opinnot JY:n opintosuoritusrekisteriin ja ohjaa korvaavuuksien hakemiseen. Kv-suunnittelija opastaa myös kielikorvaavuuksien hakemisessa. 

 Hyväksilukeminen

 1. Korvaamalla tutkintoon kuuluvia yksittäisiä pakollisia tai vapaavalinnaisia kursseja (kurssikuvausten perusteella). Vertaa suorittamiasi kursseja oppiaineen tarjoamiin kursseihin ja mieti, mitä korvaavuuksia voisit esittää ja mihin kohtaan tutkintoasi tarvitset opintopisteitä. Opintoneuvontaa asiassa antaa tarvittaessa opintoneuvojasi/ HOPS-ohjaajasi/omaopettajasi. 
 2. Sisällyttämällä (opintojaksoina tai opintokokonaisuuksina):
 •  Perus-, aine-, tai syventäviä opintoja voidaan merkitä joko alkuperäisellä nimellään uuden koodin (ULMxxxx) alle tai esim. ”X-alan opintoja ulkomailla” –kurssin alle. Nämä suoritukset voidaan sisällyttää esim. valinnaisiin pääaineen opintoihin.

 • Sekalaiset, muut kuin alasi opinnot, voidaan viedä rekisteriin esim. seuraavasti: "ULMxxx Opintoja ulkomailla (x yliopisto)”.

 • Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot voidaan kirjata esim. koodilla MUU0031 ”Muu kieli- ja viestintäopinto” – esim. eksoottiset kielet, kuten Indonesian kieli, jossa Kielikeskus ei tarjoa opetusta.

 • 20 op:n laajuinen kokonaisuus voidaan merkitä erikseen tutkintotodistukseen.
 • 25 op:n temaattinen kokonaisuus, esim. Japanin kieli ja kulttuuri, voidaan merkitä sivuaineeksi (erillisten aineiden opintokokonaisuudeksi).

 • 25 op:n laajuinen Kansainvälisten opintojen kokonaisuus voidaan koota, mikäli temaattisesti yhteensopivia ulkomailla suoritettuja opintoja on vähintään 15 op ja täydentäviä joko ulkomailla tai kotiyliopistossa suoritettuja kv-opintoja enintään 10 op (esim. Kulttuurienväliset työelämävalmiudet -kurssi)

Mikäli suoritetut kurssit ovat täysin jonkin muun tiedekunnan tarjontaa vastaavia opintoja (esim. kauppakorkeakoulu), voi niiden hyväksiluvuissa kääntyä suoraan ko. ainelaitoksen puoleen. 

Kieliopintopisteet/ kielikorvaavuudet

Ulkomailla suoritetut kieliopintopisteet/ kielikorvaavuudet haetaan suoraan Kielikeskuksesta. 

Kielikeskus myöntää ulkomailla suoritetuista yliopisto-opinnoista kieliopintoihin korvaavuuksia seuraavasti:

 • Mikäli opiskelija on suorittanut vaihtokohteessa kohdemaan kielellä oman alan opintoja, hänelle korvataan vapaavalintaisia kieliopintoja opiskelujakson kestosta riippuen maks. 8 op.

 • Mikäli opiskelija on suorittanut kohteessa muulla kuin kohdemaan kielellä (esim. englannin kielellä Alankomaissa) oman alan opintoja, hänelle korvataan maks. 4 op vapaavalintaisia kieliopintoja.

 • Mikäli opiskelija on suorittanut vaihtokohteessa erillisiä kielikursseja, korvaavuuksista on sovittava erikseen kielikeskuksen kanssa. 

Huom. myös ulkomaan harjoittelusta voi saada kielipisteitä, mikäli opiskelija on ENNEN harjoittelun alkua yhteydessä Kielikeskuksen ko. kielen opettajaan, jotta kielitaidon kehittyminen voidaan todeta.