08.03.2018

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitokset tarjoavat joustavasti mahdollisuuden suorittaa vapaasti valittavia opintoja tiedekunnan toisten laitosten opiskelijoille sekä Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoille. Tutustu tästä laitostemme tarjoamiin erillisiin opintokokonaisuuksiin!

OpintokokWEB.jpg

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tarjoaa opiskeltavaksi erilaisia opintokokonaisuuksia  luonnontieteistä, matematiikasta ja tilastotieteestä ja niitä voi vapaasti sisällyttää osaksi omaa tutkintoa. Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti opiskella matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaineiden (matematiikka, fysiikka, kemia ja tilastotiede) perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot. Myös bio- ja ympäristötieteen perusopinnot  ovat vapaat suorittaa kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Sen sijaan Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tarjoamiin aineopintokokonaisuuksiin (Biologian aineopinnot & Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot) muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava niihin erillinen opinto-oikeus. 

Tiedekunnan opintokokonaisuuksiin voi tarkemmin tutustua aloittain:

Luonnontieteiden, matematiikan ja tilastotieteen opintoja voi myös yhdistää mielekkäästi sopivaksi kokonaisuudeksi opiskelemalla Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -kokonaisuuden.