15.03.2018

Fysiikan eril­li­set opin­to­koko­nai­suu­det (ent. si­vuai­ne)

Fysiikan laitos tarjoaa fysiikan opinnoista erillisiä opintokonaisuuksia. Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti opiskella fysiikan perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot.

Fys-optiikkaa.jpgFysopisk.jpg

Fysiikka on perusluonnontiede, joka tarjoaa syvällistä ymmärrystä siitä, kuinka luonto toimii, sekä runsaasti älyllisiä haasteita. Luonnontieteenä fysiikka on modernin teknologian perusta. Fysiikka tutkii aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä sekä näihin liittyviä lainalaisuuksia kokeellisin ja teoreettisin menetelmin. Fysiikan opinnoissa menestyy niin kokeilija kuin teoreetikkokin, olennaista on motivaatio ja haasteita pelkäämättömyys. Fysiikan opintojen avulla opit mittaamaan ja kuvaamaan reaalimaailman ilmiöitä kvantitatiivisesti. 

Kokeellisten ja teoreettisten harjoitustehtävien ja muiden opetusmuotojen kautta tutustutaan monipuolisesti fysiikan ilmiöihin ja keskeisiin kysymyksiin. Opetuksessa yhdistyvät myös teoria ja käytäntö, sillä fysiikan laitos tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perustuvaa opetusta.

Fysiikan erilliset opintokokonaisuudet ja niiden sisältö: