15.03.2018

Kemian eril­li­set opin­to­koko­nai­suu­det (ent. si­vuai­ne)

Kemian laitos tarjoaa kemian opinnoista erillisiä opintokonaisuuksia. Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti opiskella kemian perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot.

KemopinI.jpgKemopinII.jpg

Kemia on kokeellinen luonnontiede, jonka tutkimustuloksia sovelletaan monilla muilla tieteenaloilla. Kemia liittyy myös moniin arkipäivän ilmiöihin. Työelämässä kemian opinnoista on hyötyä tehtävissä, joissa tarvitaan kemikaalien ja laboratoriotyötapojen osaamista sekä ymmärrystä aineiden rakenteista, analyysimenetelmistä ja niiden perusteista. Kemian opintokokonaisuuksien avulla opit tietämään myös, miten luonto toimii ja millaisista rakenneosista se muodostuu. 

Kemian perusopinnoissa opiskellaan kaikkien perinteisten kemian alojen (=orgaaninen, epäorgaaninen, fysikaalinen ja analyyttinen kemia) perusteet sekä tutustutaan biologiseen kemiaan. Kursseilla opitaan kemian peruskäsitteitä, alkuaineiden ja molekyylien ominaisuuksia, termodynamiikan perusteita, yhdisteiden nimeämistä, luokittelemista ja niiden reaktioita. Aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa osaamista laajennetaan ja syvennetään. Kemian aineopinnoissa opiskelija laajentaa teoreettista osaamistaan perehtymällä kokeelliseen työskentelyyn laboratoriossa.

Kemian erilliset opintokokonaisuudet ja niiden sisältö: