15.05.2018

Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät

Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tarjoama erillinen opintokokonaisuus, joka tarjoaa opiskelijalle tämän oman valinnan mukaan yleiskuvan luonnontieteistä.


Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät on perusopintoja vastaava erillisopintokokonaisuus, joka voi sisältää pääsääntöisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tarjoamia perus- ja aineopintotasoisia opintojaksoja (ei kuitenkaan oman tutkinto-ohjelman pakollisia opintojaksoja). Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aineet, joista opintoja voi valita ovat: biologia, kemia, fysiikka, matematiikka ja tilastotiede. Kokonaisuuteen voi sisältyä myös esimerkiksi informaatioteknologian tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun tarjoamia tai muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja.

Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuus soveltuu hyvin opiskeltavaksi kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan oman alansa ulkopuolelle. Luonnontieteiden menetelmien, käsitteiden ja ajattelutapojen monipuolinen tunteminen auttaa ymmärtämään ja löytämään erilaisia näkökulmia monitieteisissä projekteissa ja työympäristöissä.

Opintokokonaisuuden tarkempi sisältö sovitaan oman HOPS-ohjaajan kanssa.

HUOM! Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opiskelijoilla kokonaisuus Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät sisältyy tutkinto-ohjelman opintoihin.