26.03.2019

Yleistä tiedekunnan tarjoamista erillisistä opintokokonaisuuksista (sivuaineista)

Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti opiskella matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaineiden (matematiikka, fysiikka, kemia ja tilastotiede) perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot. Myös bio- ja ympäristötieteen perusopinnot  ovat vapaat suorittaa kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Sen sijaan Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tarjoamiin aineopintokokonaisuuksiin (Biologian aineopinnot & Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot) muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava niihin erillinen opiskeluoikeus. 

 

Tarjolla olevat erillisopintokokonaisuudet:

 • Bio- ja ympäristötieteet:
  • Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op)
  • Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot (35 op)
  • Biologian aineopinnot (35 op) 
 • Fysiikka:
  • Fysiikan perusopinnot (25 op)
  • Fysiikan aineopinnot (35 op)
  • Fysiikan syventävät opinnot (60 op)
 • Kemia:
  • Kemian perusopinnot (25 op)
  • Kemian aineopinnot (35 op)
  • Kemian syventävät opinnot (60 op)
 • Matematiikka
  • Matematiikan perusopinnot (25 op)
  • Matematiikan aineopinnot (35 op)
  • Matematiikan syventävät opinnot (60 op)
 • Tilastotiede:
  • Tilastotieteen perusopinnot (25 op)
  • Tilastotieteen aineopinnot (35 op)
  • Tilastotieteen syventävät opinnot (60 op)
 • Muut opintokokonaisuudet:

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tarjoamat erilliset opintokokonaisuudet Jyväskylän yliopiston valinnaisten opintojen portaalissa.

Lisätietoja koulutussuunnittelijoiltamme: