25.04.2018

Opintohallinnon säädökset, määräykset ja lomakkeet

Opintohallinnon yhteystiedot, opintoja koskevia säädöksiä ja muita määräyksiä sekä opintohallinnon lomakkeita opiskelijoille

Kollaasi.jpg

Koulutuspalvelut matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Koulutuspalvelut tiedekunnassamme toimivat hajautetusti: osittain tiedekunnan palvelukeskuksessa ja osittain laitoksilla (mm. laitosten opintoneuvonta).

Mistä saa opiskelusuoritusotteen tai opiskelijatodistuksen? Katso yhteystiedot tästä.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuspalveluiden yhteystiedot

Opintohallinnon lomakkeita, joita opiskelija tarvitsee opintojensa aikana.

Opintoja ohjaavat säädökset ja ohjeet

Opiskelijan oikeusturvan toteutumisen mahdollistamiseksi ja opiskelun pohjaksi on laadittu erilaisia säädöksiä ja säännöksiä, joiden mukaan yliopisto toimii. Lisäksi yliopisto on määritellyt omia ohjeitaan, kuten eettiset toimintaperiaatteet.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia opiskeluaikanaan. Osioon on koottu tietoa niistä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Osioon on koottu tietopaketti joistakin opiskelijoita useimmin mietityttävistä asioista.