26.03.2019

Opintoasioista vastaavat henkilöt matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekunnan opintoasioita käsittelevien koulutuspalveluiden henkilöstöä työskentelee  Nanotiedekeskuksen (Nanoscience Center, NSC) 3. kerroksessa, josta löydät mm. tiedekuntamme opintopäällikön, kansainvälisten asioiden suunnittelijan sekä opiskelijavalinnoista ja jatkokoulutuksen opiskelijavalinnoista vastaavat henkilöt.

Koulutuspalvelut toimivat osittain myös hajautetusti laitoksilla: 1) Bio- ja ympäristötieteiden laitos, 2) Fysiikan laitos, 3) Kemian laitos ja 4) Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Koulutuspalveluissa hoidetaan mm. opintohallinnon asioita. Monet asiasi voit toimittaa poikkeamalla asianomaisen henkilön luona. Jos kuitenkin haluat rauhassa keskustella sinua askarruttavista kysymyksistä, on hyvä sopia tapaaminen etukäteen joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Opintoihin liittyvissä asioissa ota ensisijaisesti yhteyttä omaan opintoneuvojaasi.

Katso tarkemmin: Opinto-ohjaus laitoksilla

Opintopäällikkö

Tiedekuntatason opintohallinnosta ja yleisestä opintoneuvonnasta vastaa opintopäällikkö Marja Korhonen. Hän neuvoo mm. opinto-oikeuksia, tutkintoja ja opiskelijan oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä.

Opiskelijavalintoja hoitava suunnittelija 

Suunnittelija Anna Karhun tehtäviin kuuluvat mm. opiskelijavalintoihin liittyvät hallinnolliset tehtävät ja hakijaneuvonta.

Kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opiskelijavaihtoon ja muihin kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa opastaa kansainvälisten asioiden suunnittelija Leena Mattila.

Tohtorikoulua ja jatko-opintoasioita hoitava suunnittelija

Tiedekunnan jatko-opiskelijavalintoja ja väitöskirjojen arviointiin liittyviä asioita hoitaa suunnittelija Sari Eronen.

Oppiaineet

Laitosten koulutussuunnittelijat

Tavallisimmin tarvitset ohjausta omaan oppiaineeseesi liittyvissä asioissa. Näissä asioissa apua saat laitoksesi koulutussuunnittelijalta. 

Koulutussuunnittelijat:

Tiedekunnan ja sen koulutuspalveluiden yhteystiedot:

Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
WWW
Tiedekunnan opintoasioita hoitavien
yhteinen sähköpostiosoite

Nanoscience Center, YN-rakennus, 3. krs, Ylistönrinne
PL 35 (YN), 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Puh. (014) 260 1211 (vaihde), 040 805 3136
http://www.jyu.fi/science/

study-sci@jyu.fi