13.12.2017

Opintoja ohjaavat säädökset ja ohjeet

Säädökset ja säännökset

Yliopisto-opintoja ja tutkintoja koskevat pääasiassa seuraavat säädökset ja säännökset:

Muut ohjeet

Jyväskylän yliopistossa on määritelty eettiset ohjeet, joissa kuvataan esimerkiksi toimenpiteitä vilpin ja plagioinnin estämiseksi. 

Katso tarkemmin: Eettiset ohjeet