13.12.2017

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijan oikeudet

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) on koonnut kattavan tietopaketin opiskelijan oikeuksista Jyväskylän yliopistossa.

Opiskelijan velvollisuuksista

Muista ilmoittautua kursseille, tenttiin tai tapahtumiin.

Jos et pääse paikalle tenttiin, muista peruuttaa osallistumisesi!

Huolehdithan siitä, että osoitetietosi Korppi-järjestelmässä ovat ajan tasalla!

Jokainen opiskelija on itse vastuussa opinnoistaan. Opiskelija pyrkii edistämään opintojaan sen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, jonka hän on HOPS-ohjaajan kanssa laatinut.

Opintojaksojen aikana opiskelija perehtyy opetukseen liittyviin käytännön ohjeisiin ja aikatauluihin sekä noudattaa niitä. Opiskelija voi omalla toiminnallaan edistää niin omaa kuin muidenkin oppimista. Opintojakson päätyttyä opiskelijan kannattaa seurata oman opintosuoritusotteensa suoritusmerkintöjä ja varmistaa, että hänen opintosuorituksensa on rekisteröity.

Valmistumisen jälkeisellä uralla saattaa käydä niin, että nykyinen opettaja voi tulevaisuudessa mahdollisesti olla kollega tai työtoveri. Toiminnallaan opiskelija voi osoittaa arvostavansa ja kunnioittavansa opettajiensa tekemää opetus- ja tutkimustyötä. Opettajien tekemän työn arvostukseen kuuluu, ettei opiskelija lunttaa, käytä opiskelijatovereidensa tuotoksia ominaan, eikä muutenkaan harjoita plagiointia tai muuta vilppiä.

Jokainen opiskelija on vastuussa siitä, että hän osallistuu niille kursseille tai niihin kuulusteluihin, joihin hän on etukäteen ilmoittautunut. Jos osallistuminen pakottavasta syystä on peruutettava, tästä tulee hyvissä ajoin ilmoittaa opetuksen järjestävälle opettajalle tai yksikölle. Jos opiskelija laiminlyö ilmoituksen, hänen on sovittava opetuksen järjestävän opettajan tai yksikön kanssa uudesta osallistumismahdollisuudesta.

Opiskelija on osa yliopistoyhteisöä!

Yliopistoyhteisönsä jäsenenä opiskelijan on toimittava omassa roolissaan vastuullisesti, kehitettävä omaa osaamistaan ja käytettävä luovuuttaan, tietojaan ja taitojaan sekä itsensä että muun yliopistoyhteisön ja yhteiskunnan hyväksi. Jokainen yliopistoyhteisön jäsen sitoutuu yliopistoyhteisön eettisiin periaatteisiin ja edistää muutenkin yliopistossa yhteisesti sovittuja päämääriä.