26.03.2019

Esteettömyys

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömän yliopiston tavoitteena ovat toimintatavat ja ympäristöt, joiden käyttäjänä ja kehittäjänä mahdollisimman moni opiskelija ja henkilöstön jäsen voi kokea itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi sekä keskittyä toimintaansa ilman toissijaisia ongelmia.

esteettomyys_esteettomyys.jpgEsteetön yliopisto ja tukipalvelut opiskelijoille. Jos sinulla on esimerkiksi kuulo- tai näkövamma, olet liikuntaesteinen tai jostakin muusta syystä tarvitset opiskelussasi erityisjärjestelyitä, ota yhteys oman laitoksesi koulutussuunnittelijaan. Kullekin erityisjärjestelyitä tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan yhteistyössä laitoksen kanssa menettelyohje, johon kirjataan tarvittavat erityisjärjestelyt. Tämä sujuvoittaa opiskelua sekä opiskelijan että henkilökunnan näkökulmasta. 

Mikäli tarvitset tietoa, apua tai tukea palveluista ja erilaisista tukimuodoista, ota yhteyttä laitoksien koulutussuunnittelijoihin:

Lue lisää: