26.03.2019

Opintoneuvonta ja HOPS-ohjaus kemian laitoksella

Jokaiselle kandivaiheen opiskelijalle nimetään Alkukeitoksessa oma kandiopintojen opintoneuvoja eli HOPS-ohjaaja, jonka kanssa opintoja suunnitellaan KEMY001-kurssin puitteissa. Kandivaiheen lopussa siirrytään maisterivaiheen hops-ryhmiin, jossa opiskelijoilla myös on oma, nimetty HOPS-ohjaaja. 

Kandidaattivaiheen hops-ohjaajat ovat Saara Kaski,  Elina LaurilaPiia Valto ja Rose Matilainen
(Tiina Kiviniemi poissa lukuvuoden 2018-2019),

Maisterivaiheen hops-ohjaajat ovat Juhani Huuskonen, Jarmo Louhelainen sekä Maija Nissinen (nanotieteiden opiskelijat) ja Jouni Välisaari (opettajaksi opiskelevat).

Yleinen opintoneuvonta 

Koulutussuunnittelija Päivi Lammi

Alakohtainen opintoneuvonta ja HOPS-ohjaus

Alla vanhanmallisen osastojaottelun mukaiset alakohtaiset opintoneuvojat, jotka toimivat samalla myös HOPS-ohjaajina.