08.05.2018

Opintojen ohjaus ja HOPS

HOPS, eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi auttaa sinua räätälöimään tutkintoosi juuri niitä opintoja, jotka sinua kiinnostavat tai ovat hyödyllisiä alallasi tulevaisuuden työelämässä. Suunnitelma tehdään sinulle nimetyn HOPS-ohjaajan tuella ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Opintojen suunnittelu aloitetaan tekemällä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)  laitoksesi HOPS-ohjaajan tuella ensimmäisen lukuvuoden aikana. HOPS-keskustelu käydään ja HOPS tehdään erikseen luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintoa ja filosofian maisterin (FM) tutkintoa varten.

Opintosuunn.jpg

Jokaiseen oppiaineeseen on nimetty opintoneuvoja, joka antaa oppiaineen sisältöön liittyvää opinto-ohjausta. Opintoneuvojalta voit kysyä mm. opintojaksojen sisällöistä, korvaavuuksista ja opetussuunnitelmiin liittyvistä asioista. Yksittäisiin opintojaksoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä kyseisen opintojakson opettajaan.

Yleistä opinto-ohjausta ja -neuvontaa antavat laitosten koulutussuunnittelijat, joilta voi kysyä mm. tutkintojen rakenteista, opetussuunnitelmista ja opintojen etenemisestä yleensä. Tarvittaessa koulutussuunnittelija myös ohjaa opiskelijan oikean henkilön luo, joten pulmatilanteessa voit aluksi kääntyä koulutussuunnittelijan puoleen.

Opinto-ohjaus lai­toksilla:

Opintohallintoon liittyvät kysymykset

Tiedekunnan suunnittelijat hoitavat mm. tutkinto- ja opiskeluoikeuksiin sekä opiskelijavaihtoon ja muuhun kansainvälistymiseen liittyviä asioita. Jatko-opiskelua koskevissa asioissa kannattaa kääntyä tohtorikoulutuksesta vastaavan suunnittelijan puoleen.

Ota yhteyttä:
  • opiskeluoikeudet: study-sci@jyu.fi
  • kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto: study-sci@jyu.fi

Opintosuunnitelman tekemistä ohjaavia dokumentteja

Neuvontaa ja tukea opintoihin liittyvissä kysymyksissä myös: