12.01.2018

Fysiikan opintojen ohjeellinen ajoitus

LuK-opintojen ajoitussuunnitelmat, pääaineena fysiikka

Fysiikan kandidaattiopintojen rinnalla aloitetaan matematiikan perusopinnot ensimmäisen vuoden syksyllä. Ajoitusohjetta noudattamalla minimoit kurssien päällekkäisyydet. Kursseja valitessa on aina huomioitava esitietoina vaaditut opinnot. 

FM-opintojen ajoitussuunnitelmat, pääaineena fysiikka

Maisteriopinnot aloitetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisella. Maisteriopintojen opinnot riippuvat opintosuunnasta, joka voi olla fysiikka, soveltava fysiikka tai teoreettinen fysiikka. Lisäksi maisterivaiheen opintoja voi hakeutua suorittamaan kansainvälisissä maisteriohjelmissa Master's Degree Programme in Nuclear and Particle Physics tai Master's Degree Programme in Nanoscience