11.02.2019

Fysiikan opintojen ohjeellinen ajoitus

LuK-opintojen ajoitussuunnitelmat, pääaineena fysiikka

Fysiikan kandidaattiopintojen rinnalla aloitetaan matematiikan perusopinnot ensimmäisen vuoden syksyllä. Ajoitusohjetta noudattamalla minimoit kurssien päällekkäisyydet. Kursseja valitessa on aina huomioitava esitietoina vaaditut opinnot. 

Kaikki perus- ja aineopintotasoiset fysiikan opintojaksot järjestetään joka lukuvuosi (yleensä samalla paikalla vuodesta toiseen). 

FM-opintojen ajoitussuunnitelmat, pääaineena fysiikka

Maisteriopinnot aloitetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisella. Maisteriopintojen opinnot riippuvat opintosuunnasta, joka voi olla fysiikka, soveltava fysiikka tai teoreettinen fysiikka. Lisäksi maisterivaiheen opintoja voi hakeutua suorittamaan kansainvälisissä maisteriohjelmissa Master's Degree Programme in Nuclear and Particle Physics tai Master's Degree Programme in Nanoscience

Ensimmäiset maisterivaiheen kurssit, jotka ovat pakollisia opintoja, järjestetään joka lukuvuosi. Näistä syyslukukaudella järjestetään:

- FYSS3300 Nuclear Physics
- FYSS4300 Particle Physics
- FYSS6301-302 Electronics, parts A and B
- FYSS6310 Mittaustekniikat ja -järjestelmät

Kevätlukukaudella järjestetään:

- FYSS5300 Condensed Matter Physics
- FYSS6311 Säätötekniikan perusteet 
- FYSS6351-352 Virtausmekaniikka 1, osat A ja B
- FYSS7116 Integraalimuunnokset
- FYSS7531-531 Quantum Mechanics 2, parts A and B
- NANS1004 Computational Nanosciences

Iso osa valinnaisista syventävistä kursseista järjestetään vain joka toinen lukuvuosi. 

HUOM! Muutoksia voi tulla opetussuunnitelmatyön yhteydessä eli alkaen syksystä 2020.