Fysiikan kandidaattiohjelma, nanotieteiden opintosuunta