Fysiikan kandidaattiohjelma, aineenopettajan opintosuunta