02.10.2017

Kandidaattiopintojen ohjeellinen ajoitus, Ekologia ja evoluutiobiologia

  

 

                          1. syksy

Pakolliset

 • BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op
 • BIOP302 Vesi ja vesistöt 5 op
 • BIOP303 Solun elämä 5 op
 • EKOP900 HOPS 1 op
 • Sivuaine I (pakolliset jaksot)
  • TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1, 5 op
  • KEMP111 Kemian perusteet 1, 5 op
 • Sivuaine I (valinnaiset jaksot esim.)
  • TILP100 Johdatus tilastotieteeseen
 • Viestintä
 • Sivuaine II

                      1. kevät

Pakolliset

 • BIOP304 Luonnon monimuotoisuus 5 op
 • BIOP305 Ihminen ja ympäristö 5 op
 • EKOA101 Ekologia, 5 op
 • BIOA121 Lajintuntemus: Selkärangattomat, peruskurssi, 1 op
 • BIOA122 Lajintuntemus: Selkärankaiset, peruskurssi, 1 op
 • Sivuaine I (pakolliset jaksot)
  • BIOP201 Tieteen etiikka, 2 op
  • TILP260 Tilastotieteen peruskurssi 2, 5 o
 • Sivuaine I (valinnaiset jaksot esim.)
  • KEMP115 Kemian perusteet 5 op,
 • Viestintä
 • Sivuaine II

                 1. kesä

Pakolliset

 • BIOA120 Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi, 2 op

Valinnaiset

 • EKOA155 Kasviekologia, kirjatentti, 3 op (ei kesä 2016)
 • Sivuaine I (valinnaiset jaksot esim.)
  • TILP350 SPSS-kurssi, 2 op
 • Sivuaine II

2. syksy

2. kevät

2. kesä

Pakolliset

 • EKOA102 Evoluutio, 8 op
 • BIOA120 Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi, 2 op
 • BIOA127 Lajintuntemus: Sienet, peruskurssi, 1 op
 • BIOA501 Ympäristöekologia, 5 op
 • EKOA501 Genetiikan perusteet, 4 op
 • EKOA502 Populaatiogenetiikka, 4 op
   

Valinnaiset

 • EKOA121 Lajintuntemus: Selkärangattomat, jatkokurssi, 2 op ohje!
 •  EKOA155 Kasviekologia, kirjatentti, 3 op
 • EKOA303 Metsien hoito ja monikäyttö, 2 op (joka 2. vuosi)
 • TILP350 SPSS-kurssi, 2 op
 • Viestintä
 • Sivuaine II

Pakolliset

 • EKOA120 Lajintuntemus: Kasvit, jatkokurssi, 3 op
 • EKOA511 Molekyyligenetiikan laboratoriokurssi I, 2 op
 • EKOA901 Kandidaattitutkielma, 7 op
 • BIOA903 Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi, 4 op
 • BIOA905 Kandidaattiseminaari, 2 op
 • BIOA906 Tutkimusaineistojen analysointi I, 2 op

Valinnaiset

 • EKOA122 Lajintuntemus: Selkärankaiset, jatkokurssi, 2 op ohje!
 • EKOA151 Populaatioekologia, kirjatentti, 3 op
 • EKOA153 Käyttäytymisekologia, kirjatentti, 4 op
 • EKOA155 Kasviekologia, kirjatentti, 3 op
 • TILP450 Tilastomenetelmien jatkokurssi, 9 op
 • TILP350 SPSS-kurssi, 2 op
  KEMP115 Kemian perusteet 5, 5 op
 • Viestintä
 • Sivuaine II

Pakolliset

 • EKOA103 Ekologian kenttäkurssi, 5 op
 • EKOA901 Kandidaattitutkielma, 7 op

Valinnaiset

 • EKOA151 Populaatioekologia, kirjatentti, 3 op
 • EKOA153 Käyttäytymisekologia, kirjatentti, 4 op
 • EKOA154 Molekyyliekologia, kirjatentti, 4 op
 • EKOA155 Kasviekologia, kirjatentti, 3 op  (ei kesä 2016)
 • TILP350 SPSS-kurssi, 2 op
 • Sivuaine II

3. syksy

3. kevät

 

Pakolliset

 • EKOA302 Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito, 4 op
 • EKOA901 Kandidaattitutkielma, 7 op
 • EKOA902 Kypsyysnäyte
 • BIOA907 Tutkimusaineistojen analysointi II, 1 op
   

Valinnaiset

 • EKOA151 Populaatioekologia, kirjatentti, 3 op
 • EKOA153 Käyttäytymisekologia, kirjatentti, 4 op
 • EKOA154 Molekyyliekologia, kirjatentti, 4 op
 • EKOA155 Kasviekologia, kirjatentti, 3 op
 • EKOA303 Metsien hoito ja monikäyttö, 2 op, (joka 2. vuosi)
 • TILP350 SPSS-kurssi, 2 op
 • Viestintä
 • Sivuaine II

Valinnaiset

 • EKOA151 Populaatioekologia, kirjatentti, 3 op
 • EKOA153 Käyttäytymisekologia, kirjatentti, 4 op
 • EKOA154 Molekyyliekologia, kirjatentti, 4 op
 • EKOA155 Kasviekologia, kirjatentti, 3 op
 • TILP450 Tilastomenetelmien jatkokurssi, 9 op
 • TILP350 SPSS-kurssi, 2 op