28.09.2017

Kemian opintojen ohjeellinen ajoitus

Ohjeellinen ajoitussuunnitelma kemian kandidaattitutkinnolle

 Kandidaattivaiheen lopussa siirrytään maisterivaiheen hops-ryhmään, jossa käydään läpi maisterivaiheen opintoja ja suunnitellaan omaa aikataulua.