02.08.2018

Opintojen ajoitus, kemia (2017-2020)

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty opiskelun rungoksi LuK-tutkinnon kemian opintojen ajoitussuunnitelma. Sivuaineiden opiskelu on myös syytä aloittaa jo ensimmäisenä lukuvuonna. Kemian opettajat tekevät lisäksi kasvatustieteen perusopintoja ensimmäisenä lukuvuonna ja toisen lukuvuoden keväällä.
 

Ensimmäinen syksy

1. jakso 2. jakso
 • Alkukeitos
 • Kemian perusteet 1 (yleinen kemia)
 • Biologinen kemia 1
 • Johdatus laboratoriotöihin
 • Raportoiva viestintä
 • Matematiikan propedeuttinen tai Calculus 1
 • Kemian perusteet 2 (yleinen kemia)
 • Biologinen kemia 1 (jatkuu)
 • Johdatus laboratoriotöihin (jatkuu)
 • Calculus 2

Ensimmäinen kevät

3. jakso 4. jakso
 • Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia)
 • Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia)
 • Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä)
 • Epäorgaanisen kemian työt
 • Akateemiset tekstitaidot
 • Akateeminen opiskelukyky
 • Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia)
 • Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä)
 • Epäorgaaninen kemia 1
 • Epäorgaanisen kemian työt (jatkuu)
 • Akateemiset tekstitaidot (jatkuu)
 • NANP1001 (nanoille)

Toinen syksy

1. jakso
2. jakso
 • Analyyttinen kemia 1
 • Epäorgaaninen kemia 2
 • Analyyttisen kemian työt
 • Analyyttinen kemia 2
 • Analyyttisen kemian työt (jatkuu)

Toinen kevät

   
3. jakso 4. jakso
 • Orgaaninen kemia 1
 • Orgaanisen kemian työt
 • Monikielinen vuorovaikutus
 • Orgaaninen kemia 2
 • Orgaanisen kemian työt (jatkuu)
 • Monikielinen vuorovaikutus (jatkuu)
 • Johdatus kemian opetukseen (opettajille)

Kolmas syksy

   
1. jakso 2. jakso
 • Fysikaalinen kemia 1
 • Fysikaalisen kemian työt
 • Fysikaalinen kemia 2
 • Fysikaalisen kemian työt (jatkuu)
 • Biologinen kemia 2

Kolmas kevät

3. jakso 4. jakso
 • Fysikaalisen kemian työt
 • Kemian tiedonhankinta
 • Tutkimusprojekti
 • Tutkielma ja kypsyysnäyte
 • Tutkimusviestintä
 • NANA2001 (nanoille)
 • Tutkimusprojekti
 • Tutkielma ja kypsyysnäyte
 • Tutkimusviestintä (jatkuu)