28.09.2017

Opintojen ajoitus, kemia (lukuvuoteen 2016-2017 asti)

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty opiskelun rungoksi LuK-tutkinnon kemian opintojen ajoitussuunnitelma. Sivuaineiden opiskelu on myös syytä aloittaa jo ensimmäisenä lukuvuonna. Kemian opettajat tekevät lisäksi kasvatustieteen perusopintoja ensimmäisenä lukuvuonna ja toisen lukuvuoden keväällä.
 

Ensimmäinen syksy

1. jakso 2. jakso
 • Alkukeitos
 • Kemian perusteet 1 (yleinen kemia)
 • Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä)
 • Johdatus laboratoriotöihin
 • Matematiikan propedeuttinen kurssi tai MATP211
 • Kemian perusteet 2 (yleinen kemia)
 • Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä)
 • Johdatus laboratoriotöihin 
 • MATP212

Ensimmäinen kevät

3. jakso 4. jakso
 • Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia)
 • Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia)
 • Epäorgaanisen kemian työt
 • Akateeminen opiskelukyky
 • Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia)
 • Epäorgaaninen kemia 1
 • Epäorgaanisen kemian työt

Toinen syksy

1. jakso
2. jakso
 • Analyyttinen kemia 1
 • Epäorgaaninen kemia 2
 • Analyyttisen kemian työt
 • Analyyttinen kemia 2
 • Analyyttisen kemian työt

Toinen kevät

   
3. jakso 4. jakso
 • Orgaaninen kemia 1
 • Orgaanisen kemian työt
 • Orgaaninen kemia2
 • Orgaanisen kemian työt
 • Johdatus kemian opetukseen (opettajille)

Kolmas syksy

   
1. jakso 2. jakso
 • Fysikaalinen kemia 1
 • Fysikaalinen kemia 2
 • Fysikaalisen kemian työt

Kolmas kevät

3. jakso 4. jakso
 • Fysikaalisen kemian työt
 • Kemian tiedonhankinta
 • Tutkimusprojekti
 • Tutkielma ja kypsyysnäyte
 • Tutkimusprojekti
 • Tutkielma ja kypsyysnäyte

 

Syksystä 2016 alkaen viestintä- ja kieliopinnot on integroitu pääaineen opintoihin, ja niitä suoritetaan koko kandivaiheen ajan.